Termeni & Condiții

Definiţii

Compania înseamnă Masterfield Training Center și oricare subcontractant al companiei. E-learning înseamnă cursuri de instruire oferite de Masterfield Training Center în format electronic. Sub client se înţelege persoana, firma sau corporația care înscrie un delegat la un curs e-learning prin intermediul unei înscrieri confirmate. Confirmarea înseamnă un contract cu caracter obligatoriu care instruiește Masterfield Training Center să emită factură Clientului. Material de curs înseamnă orice documentaţie, instrucţiuni şi declaraţii fie în formă prelucrabilă electronic sau imprimată.

General

Aceste condiţii se consideră încorporate în toate contractele şi, în cazul unei neconcordanţe cu orice comandă sau o scrisoare sau corespondenţă trimisă de către un Client a Masterfield Training Center sau orice altă comunicare între client şi Masterfield Training Center oricare ar fi datele lor respective şi prevederile acestor condiţii vor prevala în mod expres exceptând cazurile în care modificate în scris şi semnate de către un director reprezentând Masterfield Training Center. Dacă Masterfield Training Center alege să nu aplice niciuna dintre condiţiile din aceste Condiții acest lucru nu va afecta drepturile Masterfield Training Center. Dacă, în orice caz special, oricare dintre aceste condiţii trebuie să fie socotită a fi invalidă sau nu se aplică la contract, celelalte condiţii rămân în vigoare si cu efect deplin.

Garanţie

Masterfield Training Center garantează faptul că toate serviciile furnizate mai jos vor fi realizate într-un mod profesionist, în conformitate cu practicile și standardele general recunoscute. Masterfield Training Center garantează că nu va include material licențiat cu bună ştiinţă sau fără acordul titularului dreptului de autor. Masterfield Training Centre garantează că întreg personalul furnizat de Masterfield Training Center sunt angajaţi sau contractate de către Masterfield Training Center.

Gradul serviciilor

Masterfield Training Center rezervă control deplin al modului în care personalul acestuia va efectua instruirea profesională. Orice eroare materială tipografică sau de altă natură sau omisiuni în orice literatură de instruire, documente administrative, materiale de curs, facturi sau alte documente sau informaţii emise de către Masterfield Training Center se supune unei corecţii, fără nici o responsabilitate legală din partea Masterfield Training Center. Toate cursurile sunt livrate exclusiv în limba engleză şi Delegaţii trebuie să cunoască suficient limba engleză, înainte de a participa la un curs.

Drepturile și obligaţiile clienţilor:

Toate rezervările pentru Cursuri publice şi In-house trebuie să fie susţinute de confirmare scrisă. Clientul declară că, în lipsa unor dispoziţii contrare notificate şi convenit cu Masterfield Training Center, toți Delegaţii care participă la un curs sunt angajați direct de către client. În toate cazurile, Clientul se obligă de a aduce aceşti termeni şi condiţii în atenţia delegaţilor care iau parte la Cursuri sunt calificaţi corespunzător şi cu experienţă pentru a participa la curs, în conformitate cu cerinţele publicate.

Taxe/Tarife

În cazul cursurilor e-learning, preţurile includ materialele de curs şi 3 luni de acces continuu la acestea utilizând detaliile de acces furnizate de Masterfield Training Center. Pentru cursurile de examinare există o taxă suplimentară pentru fiecare delegat, pentru taxele de examinare. Preţurile cotate nu includ TVA sau alte taxe de vânzare, care vor fi adăugate la rata actuală. Masterfield Training Center îşi rezervă dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 2,5%, peste rata de bază bancară.

Condiţii de plată

Masterfield Training Center va emite o factură la primirea unei Confirmări. Substituţii, Transferuri şi anulări de către Client: Clientul nu poate înlocui un delegat la un curs e-learning fiindcă accesul se acordă numai unui Delegat. Distribuirea detaliilor de acces este interzis şi poate duce la revocarea accesului la curs. În condiţii normale, o rezervare provizorie va fi stocat în sistemul de rezervări al Masterfield Training Center pentru nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

Anulări şi politica de transfer

Clientul va avea dreptul de a anula o rezervare, fără nici o răspundere înainte de primirea detaliilor de acces la curs.

Premise/Cerințe şi Admitere

Masterfield Training Center îşi rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane pe care îl consideră la discreţia sa absolută de a fi nepotrivit pentru admiterea la cursurile Masterfield Training Center.

Drepturi de autor

Dreptul de autor şi toate drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de curs va rămâne în proprietatea Masterfield Training Center sau partenerului comercial Masterfield Training Center responsabil pentru dezvoltarea acelui curs. Clientul acceptă să nu reproducă, vinde, închiria sau copia materialele de curs (în totalitate sau în parte) şi să nu folosească astfel de materiale, cu excepţia referinţelor post curs.

Sarcini

Masterfield Training Center poate transfera toate sau o parte din interesele sale în acest acord. Clientul nu poate cesiona sau transfera prezentul contract sau orice alt interes fără acordul prealabil în scris al Masterfield Training Center.

Vis Major

Nu se va considera nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract de către Masterfield Training Center în cazul în care Compania nu poate îndeplini în totalitate ori parțial obligațiunile din cauza oricărui act al lui Dumnezeu, foc, act de guvernare sau de stat, război, rebeliune civilă , insurecţie, embargou, prevenire sau obstacol de la obţinerea oricăror materii prime sau de energie, de boală sau alte cauze în afara controlului rezonabil al Companiei. Dacă Masterfield Training Center este în imposibilitatea de a îndeplini sarcinile şi obligaţiile în temeiul prezentului contract, ca rezultat direct al uneia sau mai multor cauze de mai sus, Masterfield Training Center va notifica în scris Clienţii despre incapacitatea de a ține cursul, precizând cauza în cauză. Aceste condiţii se suspendă pe perioada în care cauza continuă să aibă efect. Imediat, ce cauza încetează să aibă efect Masterfield Training Center va notifica în scris despre aceasta Clientul.

Limitele de răspundere

Întreaga responsabilitate a Masterfield Training Center și angajaţilor și consultanţilor săi şi orice cerere, despăgubire al Clientului trebuie să fie stabilite în această clauză, exceptând cazurile în care altfel declarat în mod expres. Despăgubire Clientului cu privire la orice cerere va fi limitată la daune. Masterfield Training Center nu îşi asumă responsabilitatea în caz de deces sau vătămare corporală.

Ne-ademenire

Clientul este de acord dacă într-o perioadă de 6 luni de la participarea unui Delegat la n curs e-learning, Clientul va ademeni orice persoană de a părăsi Masterfield Training Center sau de a rezilia un contract de servicii cu Masterfield Training Center, va plăti echivalentul a 50% din remuneraţa anuală brută a Masterfield Training Center la data încetării.

Legislație și Jurisdicție

Valabilitatea şi performanţa acestor Termeni și Condiții sunt doar pentru comoditate şi nu afectează construcţia acestora.